Споразумение за предлаганата услуга

1. Системата позволява приемането на поръчка от потребителя за построение на избрания от него модел, по въведени от потребителя  размери, да построи кройките разчетени на въведения размер, да изпрати кройките на зададения от потребителя  електронен адрес. Получените по електронна поща кройки, потребителя  може ра разпечати на принтер в реални размери, използвайки допълнителна програма, която е изложена на сайта за свободно изтегляне.

2. Кройките се построяват по въведените от потребителя  размерни признаци с прибавки, заложени в методиката на построяване.

3. Кройките се построяват автоматично на принципа "каквито са", изхождайки от знанията и опита на конструктора. В рамките на предлаганата услуга не се осъществява индивидуална доработка на кройките по изискванията на потребителя . Системата не отчита допълнителни индивидуални размери и индивидуални особености на фигурата на потребителя .

4. Преди закупуване на карта и използването на услугата за построяване на кройки, потребителя  може да тества самата услуга с безплатни модели. Потребителя е длъжен да тества възможноста за получаване на писма с прикачени файлове на своята електронна поща и възможноста да разпечати кройките на принтер.

Претенции за невъзможност за приемане на файл или невъзможност за разпечатка на приетите кройки, не се приемат.

назад